top of page

Notar Craiova Acte necesare succesiune 2021


Notar Craiova.

Procedura fiecarei succesiuni difera in functie de numarul mostenitorilor, valoarea si tipul bunurilor mostenite, perioada de la deces, starea civila, ultimul domiciliu etc. Avand in vedere ca fiecare succesiune este diferita actele necesare variaza de la caz la caz. De exemplu, daca defunctul a avut conturi bancare sunt necesare extrase de cont. Daca nu a avut masina, nu sunt necesare talonul si cartea auto. Mai jos aveti lista de acte necesare pentru toate cazurile (se aplica doar cele unde este cazul)Acte necesare succesiune 1. Certificat de deces 2. Acte de stare civila mostenitori – certificate de nastere, casatorie, divort (daca este cazul) 3. Acte de identitate mostenitori + procura de reprezentare succesiune si act de identitate mandatar (daca este cazul) 4. Acte de proprietate imobile (daca este cazul) 5. Extrase de cont bancare (daca este cazul) 6. Certificate de actionar (daca este cazul) 7. Talon si carte auto (daca este cazul) 8. Act de concesiune loc de veci (daca este cazul) 9. Certificat de atestare fiscala ANAF de la localitatea/sectorul unde a avut domiciliul 10. Certificat de atestare fiscala DITL (pentru imobilele care sunt incluse in masa succesorala) 11. 2 martori care sa-l fi cunoscut pe defunct * 9 si 10 se obtin dupa punerea dosarului pe rol si emiterea de biroul notarial a unei adrese

bottom of page