top of page

Notar Craiova

INFORMATII UTILE

                              COMPETENTA TERITORIALA

Notarul public are competenta materiala si teritoriala generala, cu exceptia unor cazuri restranse, ceea ce presupune ca notarul public, indiferent de locul unde se situeaza geografic biroul sau notarial, poate efectua orice acte translative ale dreptului de proprietate care au ca obiect bunuri mobile sau imobile situate pe teritoriul Romaniei (vanzari-cumparari, schimb, donatii, contracte de intretinere, etc). La solicitarea expresa a partilor, in vederea perfectarii de acte notariale, notarul public se poate deplasa la sediul clientului, dar doar in circumpscriptia teritoriala a judecatoriei localitatii in care isi are sediul biroul notarial.

Limitele competentei notariale generale a notarului public.

In cazul procedurii succesorale notariale, notarul public Bajenaru Anamaria poate dezbate succesiunea doar daca ultimul domiciliu al defunctului s-a aflat in circumscriptia Judecatoriei Craiova.

In cazul procedurii divortului la notar, notarul public de la locul incheierii casatoriei/locul transcrierii actului de casatorie sau al ultimei locuinte comune a sotilor, poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor.

Alte lucrari pentru care competenta notarului public este limitata, ar fi:

  • actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin si CEC-urilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care urmeaza sa se faca plata;

  • eliberarea unor duplicate sau reconstituirea actelor notariale, se face de notarul public in al carui birou se afla originalul acestora;

  • eliberarea unui certificat de mostenitor suplimentar la un certificat de mostenitor eliberat deja, se face de catre biroul notarial care a dezbatut initial procedura succesorala.

IMPOZITE, TARIFE SI ONORARII

La perfectarea actelor notariale se percep, in functie de tipul actului, impozite, tarife de publicitate imobiliara si onorarii notariale. Toate taxele se achita intotdeauna inainte de incheierea actului, in numerar in limitele legale sau prin ordin de plata. Pentru fiecare taxa achitata, se elibereaza chitanta, in situatia in care plata se efectueaza in numerar si/sau factura fiscala, in situatia in care plata se efectueaza prin transfer bancar, ori daca partea solicita expres eliberarea unei facturi fiscale.

Impozitul achitat la notar.

Temeiul legal al obligatiei de plata a impozitului pe veniturile realizate din transferul proprietatilor imobiliare este dat de art. 77 si urmatoarele din Codul Fiscal al Romaniei. La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit Statului Roman, al carui cuantum variaza aproximativ intre 1 si 3% din pretul de transfer (sau din valoarea evaluata conform grilelor notariale, dupa caz). Acest impozit este calculat si incasat de catre notarul public in numele Statului Roman, la autentificarea oricaruia dintre actele aratate mai sus, fiind virat in fiecare luna de catre notarul public la Trezoreria Statului.

Tarifele de publicitate imobiliara.

Notarul public este obligat, ca la incheierea in forma autentica a oricarui act prin care se dobandesc drepturi legate de imobile intabulate in cartea funciara, sa perceapa tariful de publicitate imobiliara si sa trimita actul incheiat impreuna cu dovada achitarii tarifului, la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara competent, in vederea inscrierii noului dobanditor de drepturi in cartea funciara a imobilului. Valoarea tarifelor de publicitate imobiliara este publica si consta fie intr-o suma procentuala, fie intr-o suma determinata (dupa caz), stabilita conform Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 321/2007. Accesand linkul http://www.ancpi.ro/images/reglementari/Ordin%20371.pdf puteti vedea lista tarifelor de publicitate imobiliara in vigoare.

Important! Factura fiscala se emite intotdeauna de catre prestatorul serviciilor respective; in cazul de fata, serviciile de publicitate sunt realizate de oficiile ANCPI, notarul public fiind un intermediar intre parte si ANCPI. Asadar, daca tariful ANCPI se achita la notariat in numerar, biroul notarial va putea elibera partii o chitanta tip ANCPI, insa fara factura fiscala.

Daca tariful ANCPI se achita cu ordin de plata, prin transfer bancar, in contul biroului notarial, plata se va face in baza actului notarial respectiv, care va avea mentionat obligatoriu in incheierea de autentificare valoarea tarifului ANCPI, iar biroul notarial nu va putea emite factura fiscala.

Factura fiscala poate fi solicitata de catre parte, in ambele cazuri, doar de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara competent, care este obligat sa elibereze factura, fie in baza chitantei tip ANCPI, fie in baza ordinului de plata cu care s-a achitat la notariat tariful.

Onorariul notarial.

Notarul public va percepe un onorariu notarial pentru fiecare serviciu juridic prestat, la incheierea oricarui act notarial. Valoarea onorariilor notariale se stabileste de catre fiecare notar public, de la caz la caz, in functie de complexitatea actului respectiv, pornind de la anumite valori minimale, impuse prin Ordinul Ministrului Justitiei.

LINKURI UTILE

bottom of page