Notar Craiova

Biroul Notarial Bajenaru Anamaria îşi desfăşoară activitatea în cadrul Camerei Notarilor Publici Craiova în Circumscripţia Judecătoriei Craiova din localitatea Craiova, judeţul Dolj. BNP Bajenaru Anamaria oferă următoarele servicii: - consultaţii juridice, - autentificări acte notariale, - legalizări documente originale, - legalizări semnătură traducător, - certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege, - primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, - eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit, - eliberări certificate moştenitor, - procedură succesorală, - divorţ prin acordul părţilor, cu sau fără minori.